11ஆம் வகுப்பு -தமிழ் - இயல் 1 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11ஆம் வகுப்பு -தமிழ் - இயல் 1 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி
Post a Comment

22 Comments

 1. i want this quesiton paper as pdf

  ReplyDelete
 2. To take some questions on 2 nd unit

  ReplyDelete
 3. why u r not showing answer then it is waste test

  ReplyDelete
 4. Nalla Website
  Very useful
  Thanks for giving me like this question
  Kep it up
  Upload more like this...

  ReplyDelete
 5. Supper but give me answer and mark

  ReplyDelete
 6. Thanks for re calling my answers very useful

  ReplyDelete